[Inforgraphic] Những biến động nổi bật ngành tài chính ngân hàng ngày 14/01

14-01-2022 - 20:10 PM | Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng đầu tiên công bố báo cáo tài chính với các kết quả kinh doanh bất ngờ, một ngân hàng lớn thay CEO, cổ phiếu ngân hàng quay đầu giảm sau 2 phiên tăng nóng, và nhiều sự kiện nổi bật khác...

Hà Kim Thành

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị