02:58

Cách giới trẻ phân loại rác

13:58 9/1/2022 13:58 9/1/2022 Đời sống 4.3K

Đằng sau những bãi rác trôi nổi đại dương là bài toán nan giải hàng thế kỷ. Và người trẻ đang đi tìm lời giải, bắt đầu từ hành động nhỏ bé như tái chế, phân loại rác tại nguồn.

03:22

Giới trẻ nói gì về năm 2021?

16:53 27/12/2021 16:53 27/12/2021 Đời sống 16 1.3K

Dù 2021 trải qua nhiều biến động, giới trẻ vẫn tìm thấy những điểm sáng để duy trì tinh thần lạc quan, tích cực, hướng đến năm mới hy vọng và hứng khởi.