Giải Mai Vàng lần thứ 27: Tôn vinh nghệ thuật vì cộng đồng

Giải Mai Vàng lần thứ 27: Tôn vinh nghệ thuật vì cộng đồng

Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 27-2021 tôn vinh những cống hiến không ngừng suốt một năm của các văn nghệ sĩ, đặc biệt là những nét đẹp cộng đồng, đậm yếu tố nhân văn sau một năm vất vả vì đại dịch