Phạm Lịch cưới

Phạm Lịch cưới

Vũ công Phạm Lịch làm đám cưới với nhà sản xuất âm nhạc Nguyễn Toàn Trung sau hơn hai năm yêu.